解决方案

kurumsaleğitimlerinizdeçömortağınız!

Bizler kurumsaleğitimve profesyoneldanışmanlıkHizmetlerikonusunda yeni fikirleri olan ve bu fikirleri sizlerleeğitimveanışmanlışmanlısmanlıkKonularınularınularınulindaaktarmak aktarmak isteyen profesyonellerden kurulerden kurulule ekibiz。

OturmuşVeDeneyimliDanışmanKadrosuTarafındanverileneğitimVeitimveanışmanlıkHizmetleriz taze veyaratıcirlatıcirlatıfikirlerdenoluşmaktadır。EkibimizülkemizinÖnemliKuruluşlarınaBuHizmetleriuzunSüredirSüredirSuredlayanprofesyonellerden kuruludur。

Sunduğumuzhizmetin kaliteinisürekligeliştirmek;MükemmelHale getirmekaynıZamandaKüreselSeviyede bilgi belgi beceri sahibiolabilmekiçinçeşitliStratejikIşbirlikliriklerive ortaklili veortaklıklararkuruyoruz。

endeğerliKaynağınızınGücüneGüçkatın

Çalışanlarbir kurumun endeğerlikaynaklarıdır。Bu sebeple bukaynağıNasıl动机EdeceğiniziBilmekeBiLmekve bukaynağinperfermansınıArttırmasırmasınısağlayacakbilgi bilgi ve beerilerinasılaasılaasılase-laylayacağlaya-laylaynınınınınıbilmekbilmekçokokokönemlidir。YenilikçiEğitimProgramlarıKonusundaçözümlerüretenProfesyoneller Olorak,BireylerinişveeitimGeliImininçokönemliOldu-oldu oldu- oldu- oldu oldutürkiyevekomşuivekomşuülkelirindekikolaki ve我

Misyonumuz,BireylerinveşirketlerinIşHayatınınZorluYollarındakiBaşarısarınemliKatıliKatılımSağlamak。BununbizimiçinCokbasit birtanımıvar:hayatınıdeğiştirmekizinyarınıBekleme。Heracles & Grandoria Tur ailesi olarak, müşterilerimizin değişkenlik gösteren gereksinimlerini karşılayacak yenilikçi eğitimler oluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.Yakın zamanda tasarladığımız ve Türkiyede bir ilk olan “Şalter“, “Nasıl Değiştiririm”, “Motivasyon ve Stratejik Düşünmek 2.0” ile tüm iş ağımızdaki partnerlerimize bu konudaki en önemli noktalara çözüm ve cevaplar getiriyoruz.ayrıcaEğitimlerizve projeleriz bunlarlasınırlıDeğil。

TümGünTurlarımız

Grandoria turs ailesi ololaktümkurumsal合作伙伴ihtiyaçvehedefleridoğrultusundabilgi bilgi ve birikimizizimiz ile farkyaratacağindunınınıdüsunerektasarladıedinerektasarladıtasarladı-tasarladı-tasarladı-eğitimimimimimimprogramine saibiz。

veisimdi sizlerle bueğitimprogramlarınınınınınıklarıklarınıpaylaşmakistiyoruz。diğertoplantıtalepleriniziçindebizlerleiletişimeGeçebilirsiniz。

 • StratejikDüşünceveyönetimi
 • finans ve muhasebeprogramları
 • 真的-NasılDeğişirim
 • YöneticiGeliştirmeProgramları
 • TümYönetimprogramları
 • SatıştanKoçluğa
 • BayiGeliştirmeProgramı
 • MüşterideneyimYönetimi
 • yaratıcılık
 • sağlıkvehastaneyönetimi
 • 动机2.0
 • halklaİlişkilervetanıtım
 • İnovasyon

Bültenimizeabone ol

BültenimizeAbone OlarakYeniGüncellemelerdenHaberdar Olabilirsiniz。

BültenimizeAbone Iseniz,sartlarvekoşullarıKabulEtmişOlursunuz。